2019-05-17

Trivsel på jobbet och psykiskt välmående i fokus när Happyr och Worklife Barometer samarbetar

Många yrkesverksamma som byter arbetsgivare idag gör det på grund av att de vantrivs på jobbet. De senaste åren har även sjukskrivning på grund av stress, som ofta leder till psykisk ohälsa och utbrändhet, ökat markant i Sverige.

Ett nytt samarbete mellan jobbmatchningstjänsten Happyr och företaget Worklife Barometer som utvecklat trivsel-appen Howdy syftar till att hjälpa fler människor att trivas på jobbet och förebygga psykisk ohälsa.

”Att integrera Howdy i Happyr känns helt självklart för oss på Happyr. Tjänsten syftar till att hjälpa människor att må bättre på jobbet, vilket är hela anledningen till att Happyr grundades för sju år sedan. Samarbetet och Worklife Barometers lösningar kommer att ge våra kunder ännu bättre förutsättningar för att göra bra matchningar och anställa människor som kommer att trivas bra i organisationen, må bra och därmed även göra ett bra jobb,” säger Lennart Engelhardt, VD på Happyr.

Inom kort kommer Worklife Barometer:s trivsel-mätningar implementeras i Happyrs jobbmatchningsplattform och därmed göras tillgängligt för Happyrs arbetsgivare och privatpersoner som söker jobb. Trivsel-nyckeltalen som samlas in integreras även i Happyrs maskininlärning för att säkerställa revolutionerande matchningar, som i sin tur leder till en markant ökning i trivsel på arbetet.

I praktiken innebär det att organisationer som använder Happyr både kan rekrytera med hjälp av värdegrundsbaserad matchning, matchning mellan person och organisation och även med hjälp av trivsel som nyckeltal.

Långsiktigt innebär trivselmätning i kombination med maskininlärning att Happyrs matchning blir ännu mer träffsäker, något som ligger helt i linje med målsättningen att bli bäst i världen på matchning inom arbetsmarknad.

“Happyr har, precis som Howdy, revolutionerat marknaden genom att använda sig av beprövad vetenskap, knutet till teknik för att koppla ihop rätt människor i rätt tid. Det gör verkligen att samarbetet bokstavligt talat blir en ”perfekt match” för att stödja samhället och det hållbara medarbetarskapet,” säger Jennifer Jansson, Country Manager på Worklife Barometer.

Trivsel-mätningarna i appen Howdy stannar dock inte vid bara mätning. Appen har även funktionalitet som proaktivt agerar om trenden går i fel riktning. Om detta inträffar får medarbetaren ett telefonsamtal av en psykolog som frågor hur hen mår och stöttar i att skapa handling i tidigt skede. Detta i syfte att minimera de barriärer som finns för att en människa ska få hjälp innan en situation leder till just psykisk ohälsa eller utbrändhet.

För frågor och information:

Lennart Engelhardt, Happyr
070-666 14 01, lennart@happyr.com

Jennifer Jansson, Worklife Barometer
073-5042504, jennifer@worklifebarometer.se

Om Worklife Barometer
Worklife Barometers lösning Howdy, är ett app-baserat verktyg som sedan 2014 har förebyggt stress och vantrivsel bland medarbetare hos både privata och offentliga verksamheter i norden.

Howdy har en dokumenterat positiv effekt i förhållande till att hjälpa medarbetare med fallande trivsel, så att de kommer tillbaka på spåret snabbare än vid användning av traditionella metoder. Samtidigt får organisationen anonymiserade rapporter för att aktivt kunna arbeta förebyggande med arbetsmiljö för ett hållbart arbetsliv.
www.howdy.se.