Bedöma och hantera ansökningar

David Johansson David Johansson | | Användarguider | Dela på:

Användarguide Hur många ansökningar man får in kan variera mycket. Det kan bero på var man befinner sig i landet, hur attraktiv arbetsplatsen är, vilken tid på året man annonserar och vilka krav man ställer i annonsen. Oavsett hur många eller få ansökningar du får in, så får du hjälp i Happyr att hantera dem effektivt.

En av de viktigaste funktionerna i Happyr är att alla kandidater får svara på ett personlighetstest som matchar dem mot jobbet. Testet är ett av de absolut bästa testen på marknaden och räknar ut vilka kandidater som har störst sannolikhet att bli bra rekryteringar. Happyr räknar automatiskt ut vilken matchning en kandidat har, och sorterar ansökningarna du får in med de bästa matchningarna först.

Att bedöma ansökningar sker i tre steg:


 1. Anonym bedömning
  
När en ansökan först kommer in, visas inte kandidatens namn, ålder, kön eller kontaktuppgifter. Däremot ser du hur bra de matchar jobbet, hur de motsvarar dina formella krav och även deras CV. De anonyma bedömningen hjälper dig att bedöma kandidaternas lämplighet för jobbet - utan att behöva fundera på hur de ser ut eller vad de heter. Du går vidare med en anonym ansökan genom att välja hur intressant du tycker att ansökan är för dig. Så snart du sparar din första bedömning låser vi upp ansökan så du kan se vem det är som sökt.
 2. Urval och intervju
  Nu börjar nästa steg i din rekrytering. Allt eftersom du bedömer och intervjuar dina kandidater så kan du ändra din bedömning. Använd bedömningarna för att enklare se vilka kandidater du vill jobba vidare med. Även om du har många ansökningar blir det enkelt att hitta vilka kandidater du är mest intresserad av.
  För att göra det ännu enklare så kan du även sätta olika statusar på en ansökan. Det finns flera olika statusar att välja mellan. Använd dessa statusar när du bedömer dina ansökningar:

  • Granskad - det här är standardstatusen för en ansökan.
  • Intervjufas - för att enkelt ha koll på vilka kandidater du håller på att intervjua.
  • Slutfas - för kandidater som du vill rekrytera, men som inte är helt klara ännu.

 3. Beslut och anställning
  Innan du är klar med rekryteringen så kan flera saker hända. Det finns därför ett par statusar du kan använda om kandidaten av olika anledningar inte längre är aktuell:

  • Hoppat av - om kandidaten själv tackar nej till jobbet. Ansökan flyttas då från din listan på aktiva ansökningar.
  • Process avslutad - om du vill informera kandidaten personligen om att de inte gått vidare i rekryteringen, så använd denna status

Genom att sätta ”Hoppat av” eller ”Process avslutad” som status så slipper kandidaten få ett automatiskt ”Nej-tack”-mail när du avslutar rekryteringen.

Det är särskilt viktigt är att du markerar vilka kandidater du valt att rekrytera. Det gör du genom att i ansökningen klicka på menyn ”Åtgärder” (bredvid kandidatens namn) och välja ”Markera som rekryterad”.

Läs mer om hur du bedömer ansökningar här: Enkelt att bedöma kandidater med Ja - Kanske - Nej

David Johansson

David Johansson

Stockholm, Sweden
Dela på