Lägg upp en video på Happyr

Olof Ferling Olof Ferling | | Användarguider | Dela på:

Användarguide

Du kan lätt lägga till videor från Youtube eller Vimeo i företagsbeskrivningen eller annonstexten genom att skriva följande:

[youtube xxxxx] eller [vimeo yyyyy]

Till exempel för denna video: https://www.youtube.com/watch?v=GztlUYkyyN0&t

Då tar man det sista i webbadressen som är den själva videon.

Så det ser ut så här: [youtube GztlUYkyyN0&t]

Olof Ferling

Olof Ferling

Dela på