Ökad e-tillgänglighet till arbetsmarknaden, ingen ska diskrimineras

Tobias Nyholm Tobias Nyholm | | Jobbsökare | Dela på:

Happyr har precis startat ett projekt med Vinnova för att öka den digitala tillgängligheten på vår plattform. Våra ambitioner är att ingen ska diskrimineras på internet, framförallt inte när man söker jobb.

Vi kommer under våren och sommaren att genomföra ett projekt för att se till att vår jobbsökningsprocess uppfyller tillgänglighetsstandarden WCAG2.0.

Se pressmeddelandet från Vinnova här.

Tobias Nyholm

Tobias Nyholm

Dela på