Post Thumbnail

2015-03-10

Angeredsutmaningen prisas av gymnasieministern

Den 23 februari 2015 var gymnasieminister Aida Hadzialic på besök på Angeredsgymnasiet för att höra om Angeredsutmaningen, ett samarbete mellan skola och näringsliv för att skapa närmare kontakt mellan arbetsgivare och ungdomar i utanförskapsområden.

En del av Angeredsutmaningen är att genomföra mentorskapsprogram och skapa praktikplatser, men en utmaning har varit att matcha ungdomar med rätt praktikplatser. Därför är vi på Happyr väldigt glada att få vara med i Angeredsutmaningen och lösa problemet!

Med hjälp av vår tjänst underlättar vi matchningsarbetet för lärare och arbetsgivare, samtidigt som ungdomarna blir matchade till praktikplatser där de bygger sin självkänsla och får chansens att visa både sin egen och Angeredsgymnasiets potential för arbetsgivarna.

Läs mer om Aidas besök på http://www.expressen.se/gt/imponerad-minister-pa-angeredsbesok/