Post Thumbnail

2019-04-30

Användarguide: Hantera kandidater

När du skapat och publicerat din annons kan man säga att själva rekryteringsprocessen är igång. Innan du vet ordet av så har det trillat in ett antal ansökningar och det är därmed dags att börja hantera dina kandidater.

Det gör du lättast genom att klicka på ”Annonser” i vänsterspalten efter att du loggat in i Happyr:

Här kan du se vilka annonser som just nu ligger aktiva och som kandidater kan ansöka till, vilka som inte lägger aktiva och har gått vidare till urvalsstadiet, vilka annonser som ligger sparade som utkast, samt vilka annonser som ligger i ert arkiv.

Klicka på jobbtiteln för den rekrytering du vill arbeta med, i detta fall en Platschefstjänst.

Kandidatöversikt

I nästa steg kommer du till den så kallade Kandidatöversikten (läs mer om vår nya kandidatöversikt här). Här kan du se alla ansökningar som skickats in för den aktuella tjänsten. Alla nya ansökningar kommer in under fliken Ny.

Kandidaterna i listan är rangordnade baserat på match, alltså vilken kandidat som har bäst match för er organisation och den aktuella tjänsten. Detta baseras i sin tur på vilka tester ni valt att be kandidaten att göra. Med andra ord, den kandidat som vi tror har bäst match för er listas högst i listan.

Ansökningarna är även anonymiserade för att minimera tråkiga fördomar tidigt i rekryteringsprocessen. Ansökningar som du inte ännu har klickat på benämns därför som ”Ny” och ansökningar som du har klickat på och tagit en första kik på döps om till ”Anonym”.

Namn och annan personlig information så som ålder och eventuellt kön visas när du som rekryterare i nästa steg gjort ett aktivt val och markerat kandidaten som Utmärkt, Intressant, Tveksam eller Ej aktuell med hjälp av de färgade knapparna under rubriken ”Denna kandidat verkar”.

På den här sidan kan du även skriva kommentarer efter exempelvis en telefonintervju med kandidaten. Dessa kommentarer blir även synliga för andra rekryterare som har tillgång till att rekrytera personer till samma arbetsplats.

Om du fortsätter att scrolla ner på sidan, alternativt klickar på snabblänkarna under de färgade knapparna, kan du se hela kandidatens profil inklusive Happyr-score, testresultat, CV, referenser, svar på personliga frågor och annat relaterat till kandidaten.

Du kan även välja att skicka fler tester till kandidaten vid behov. Det gör du enkelt genom att klicka på knappen “Skicka” bredvid det aktuella testet.

Nästa steg i rekryteringsprocessen

När du har tagit ställning till en kandidatprofil och exempelvis markerat en kandidat som intressant aktiveras nya funktioner i toppen av kandidatens profil. Det är funktionerna Kandidatfaser och Åtgärder.

Kandidatfaser
Se knappen/dropdown-listan markerad som ”Granskad”. Kandidaten är som standard kategoriserad som Granskad till dess att du som rekryterare flyttar hen i processen.

Andra kandidatfaser som du kan välja är: Intervjufas, Slutfas, Hoppat av samt Processen avslutad.

Dessa faser skapar tydlighet för dig själv och kollegorna när ni hanterar många kandidater samtidigt.

Åtgärder
Under knappen/dropdown-listan Åtgärder kan du välja hur du vill gå vidare med kandidaten och ta nästa steg i rekryteringsprocessen.

Under Åtgärder kan du:

  • Visa- och skriv ut en personlig intervjuguide med frågor som baseras på kandidatens testresultat.
  • Be kandidaten om referenser med hjälp av Happyrs smidiga digitala referenstagning.
  • Skicka ytterligare tester till kandidaten.
  • Förbereda intervjubokning genom Happyrs intervjubokningsverktyg.
  • Beställa en professionell second opinion.
  • Tacka nej till kandidaten.
  • Markera kandidaten som rekryterad om det var just denna lyckliga personen som fick bli er nya medarbetare.