Post Thumbnail

2019-04-30

Användarguide: Testa er kultur

Genom att klicka på alternativet Testa er kultur på startsidan för ett nytt Happyr-konto, alternativt under Inställningar -> Mitt Företag -> Organisationskultur, får du som arbetsgivare möjlighet att ställa in den organisationskultur som ni vill bli matchade emot när kandidater svarar på Happyrs kultur- och värderingstester.

Detta gör du enkelt genom att svara på ett antal frågor, som genererar ett så kallat ”önskat läge” för er organisationskultur.

För att sätta igång och svara på frågor, klicka på ”Starta testet”:

På nästa sida får du ta ställning till ett antal påståenden som du vill ska stämma i just er organisation. Dra det blåa reglaget mot det påstående som passar bäst in på er:

När du svarat på frågorna får du se en sammanfattande text som beskriver er kultur:

Om du av någon anledning vill göra om testet och därmed lägga in en ny organisationskultur som ni matchas mot så kan du enkelt göra det. Klicka då på ”Gör om testet”.

Om du är nöjd med din organisationskultur så är du färdig med detta moment nu.

Bra jobbat!