Post Thumbnail

2019-11-11

Bättre matchning med smarta analyser

Bra läsning om samarbetet mellan SAS Institute och Happyr på IT-kanalen.se

Vi får ofta höra att vi är lite mossiga eftersom vi funnits med så länge men snart nog inser man att vi har utvecklats oerhört mycket under vår drygt 40-åriga tillvaro. Det säger SAS Institutes grundare och under företagets stora konferens i Milano finns spännande exempel på hur svenska företag förbättrar sina produkter med smarta analyser.

76-åriga Jim Goodnight grundade analysföretaget Statistical Analysis System redan 1976 och när han möter pressen under konferensen Analytics Experience i Milano är han noga med att betona att tekniken genomgått stora uppgraderingar under de senaste åren.

– Ett exempel var för tio år sedan när vi utvecklade ett system som gjorde det möjligt att köra en mängd parallella processer på ett flertal sammanlänkade processorer. Det har inneburit ett stort lyft för vår analysplattform.

– På senare år har vi satsat mycket på minnesbaserad utveckling som även det innebär stora prestandaförbättringar. Det vi gör nu är att anpassa alla våra produkter för en rad olika molntjänster.

Även för den mobila världen räknar Jim Goodnight med att SAS ska ligga i framkant.

– Allt fler människor använder sina mobiler som universalverktyg, både på jobbet och i fritiden. Med 5g som står för dörren kommer allt att kunna gå så mycket snabbare men jag tror nog att man även fortsättningsvis kommer att använda tekniker mer för att strömma video än för att bedriva avancerade dataanalyser.

– De möjligheter vi ser här handlar främst om att kunna utveckla system kring riktade annonser och liknande till specifika användare. Här är det dock viktigt att kunna hitta en balans där man är noga med att bibehålla det personliga integritetsskyddet.

Bland de svenska företag som finns på plats i Milano märks Happyr som specialiserat sig på jobbmatchning mellan individer och arbetsgivare. Men när IT-kanalen får en intervju med företagets grundare Lennart Engelhardt står det klart att man skiljer sig en del från mängden.

Han berättar att den digitala plattform som Happyr utvecklat sedan 2011 utvecklats utifrån att flera HR-chefer efterfrågade mer effektiva, enklare och icke diskriminerande metoder att kunna matcha individer och arbetsgivare med varandra primärt hur de passar ihop utifrån värdegrund och kultur och sekundärt vad den sökande kan eller tidigare gjort via exempelvs CV. För att göra detta användes digitala lösningar med personlighetstester med bevisad hög validitet kopplat till arbetsprestation och trivsel och nu på senare tid också organisationens kultur.

– Den stora skillnaden mellan matchning och testning är att det i matchning krävs information både om individen och arbetsgivaren. I testning däremot är det arbetsgivaren som utvärderar den sökande. På de flesta företag är det oftast endast hr-utbildade som är certifierade och kunniga inom psykometriska tester, men där det lika ofta är närmaste chefen som genom urvalet utan just den kunskapen. Med digital intelligens i rätt del av rekryteringsprocessen så kan matchning vara ett lika bra verktyg för hr-avdelningen såväl som för närmaste chef eftersom resultaten räknas ut via AI och masinkinlärning och där endast anställningsbara personer presenteras för den fortsatta processen.

Genom det samarbete som Happyr har med SAS Institute kommer Happyr att få mycket utökad kapacitet, kompetens och digitala verktyg att förädla den del där man samlar information genom en automatiserad uppföljningsprocess. Det sker i form av en feedback-loop där Happyr frågar både nyanställde och arbetsgivaren om hur rekryteringen har gått och därefter löpande över anställningstiden mäter både prestation och trivsel.

– För att göra detta har vi under en längre tid använt oss av AI och maskininlärning och där vi samlat stor erfarenhet och kunskap för att träna maskinen och skapa bättre precision i rekryteringar åt våra kunder. En lärandeprocess som vi vet är ovanlig i rekryteringsbranschen, säger Lennart Engelhardt.

Med SAS Institutes kraftfulla analysmodeller ser Happyr att möjligheter att presentera lösningar för hur vissa utmaningar i arbetsmarknaden kan effektiviseras och hur mobilitet kan skapas.

– Vi har identifierat utmaningarna i varför rekryteringar inte lyckas. Oftast handlar det om att arbetsgivaren har ett för ensidigt perspektiv. De ser bara på kandidaterna och sällan på sig själv.

Happyrs mål är att bli bäst i världen på jobbmatchning, inte på att sälja rekryteringsverktyg.

– Tillsammans med SAS kommer vi att erbjuda lösningar med våra jobbmatchning till och i konkurrenternas produkter i stället för att sälja direkt till slutkunder. Alla som har ett digitalt verktyg som hanterar människor och arbetsgivare och som behöver hjälp med rekrytering kan på ett enkelt sätt använda vårt api. Det innebär att vår teknologi blir skalbar på ett helt annat sätt utan några geografiska gränser och vi når vår mission att hjälpa människor att hitta ett jobb där de trivs och blir lönsamma för sina arbetsgivare, avslutar Lennart Engelhardt.