Post Thumbnail

2019-09-03

Den Gyllene Regeln: Nöjdare medarbetare ökar din organisations värde

En klockren text från https://www.foretagande.se/ som beskriver utgångspunkten för Happyrs verksamhet.

Kompletterar tidigare kunskap

Redan tidigt på 1900-talet så förstod handlare att det är viktigt med kundnöjdhet. Det är från den perioden som uttrycket ”Kunden har alltid rätt” kommer. Den insikten är ganska accepterad idag. Det vill säga, nöjda kunder kommer tillbaka medan alltför många missnöjda kunder leder till att företagets inkomster sjunker och att företagen i värsta fall får lägga ner om de inte skärper sig.  Investerare och börssparare har ögonen på detta och premierar det också: Ju nöjdare kunder,  desto mer blir företaget helt enkelt värt.

På marknader där det råder monopol spelar det förstås ingen roll om kunderna är nöjda. De har ingen annanstans att gå. Men på mättade marknader med många konkurrenter, där alla tävlar om kundens pengar och favör med likvärdiga produkter och service, där måste företagen ständigt se sig om efter nya vägar att skilja sig från mängden.

Det är här som Glassdoor har hittat ett konkurrensförsprång i kopplingen mellan inte bara hur kunderna mår utan även hur medarbetarna mår. För de sistnämndas välmående påverkar de förstnämnda. Detta märktes inte minst tydligt i branscher där det är täta interaktioner mellan företagens medarbetare och kunder, till exempel kafékedjor och gallerior, men också i sammanhang där kopplingarna inte är lika uppenbara. Företagskultur och aktivering av medarbetarnas engagemang ska helt enkelt verkligen inte underskattas eller ignoreras i vinstberäkningarna.

Det lönar sig att vara schysst. Det visste vi ju redan. Men ändå.

Insikt av ”bibliska proportioner”

Förståelsen för denna psykologiska mekanism verkar ha hängt med i tusentals år. Många människor känner ju också igen ”Den Gyllene Regeln” från Bibeln: ”Behandla andra så som ni vill att de ska behandla er.”(Matt 7:12)

Uppenbarligen ligger det mer i ordspråket än enbart moraliska pekpinnar och predikningar från religion och politik. Det verkar i varje fall som att denna vett- och etikettsregel är en grundläggande förutsättning för goda affärer, av rent psykologiska skäl. Ditt företag blir mer värt med nöjda medarbetare. Du sätter kunden först genom att vårda och sätta medarbetarna först. Win-win för alla!

En del företag inrättar nu en ny ledande funktion med titeln Chief Transformation Officer (CTO). Syftet är att åstadkomma förändring och skapa tillväxt. Under de senaste månaderna har man vid Global Center for Digital Business Transformation (DBT) noterat att många företag tillsatt denna nya typ av ledande befattningshavare.

Vad har en Chief Transformation Officer (CTO) för uppgift?

Den vanligaste uppgiften för en Chief Transformation Officer – som inte ska förväxlas med en Chief Technology Officer – är att skapa tillväxt genom att genomföra förändringar i organisationen. Varuhuskedjan Neiman Marcus som säljer lyxartiklar och märkeskläder och logistikkoncernen UPS tillsatte i november förra året för första gången någonsin sina första CTO:er. Deras uppgift är att kommersialisera nya idéer, skapa förutsättningar för tillväxt och bana väg för förändringsarbetet. I januari i år tillsatte även en annan amerikansk butikskedja, JC Penney, sin första CTO som ska ansvara för att utveckla företagets strategier när företaget nu ska göra en genomgång av den 116 år gamla verksamheten.

Även om den här typen av befattning inte är helt och hållet ny, så ökar antalet ledande befattningshavare inom området digital transformering eftersom den digitala revolutionen tagit rejäl fart inom de flesta branscher. Enligt forskning utförd vid DBT Center, tror över 75 procent av ledande befattningshavare nu att den digitala revolutionen kommer att påverka eller förändra deras bransch i betydande utsträckning. 2015 var det bara 27 procent som trodde det. Vår forskning visar att takten på den digitala revolutionen accelererar och företagsledare märker att detta ger akuta konsekvenser.

Är tillsättandet av en CTO rätt lösning?

CTO:ns roll är särskilt effektiv i stora och medelstora företag för att skapa synergieffekter. Under förutsättning att CTO:n får starkt stöd av den högsta ledningen och får ansvaret för att mobilisera organisationens resurser och skapa förutsättningar för nätverksbyggande, tror vi att CTO:n kan bli en viktig faktor för att få till stånd genomgripande förändring. Med tanke på den komplexa strukturen i mogna organisationer är CTO:ns roll som synergiskapande kraft särskilt effektiv i stora och medelstora företag.

Stora och medelstora företag står idag inför två utmaningar när det gäller konkurrensen som uppstått till följd av den digitala revolutionen. För det första hänger kostnadsstrukturer och värdekedjor från gamla tider fortfarande kvar. Dessa hindrar dem att konkurrera effektivt.

Den andra utmaningen har att göra med organisationsstrukturen – om den är mycket komplicerad kan en liten förändring få oanade konsekvenser som försvårar förändringsprogrammen. Som en ledande befattningshavare fick erfara den hårda vägen: ”Vem hade kunnat tro att en liten enkel förändring, att dra i den här spaken, skulle leda till att tio andra saker exploderade bakom mig.” Det är här en CTO kan vara med och skapa synergieffekter.

Rollen gör det lättare för organisationen att transformeras på ett medvetet sätt där man tar hänsyn till att organisationen till stor del består av ett nätverk. CTO:n förenar organisationens traditionella resurser såsom anställda, information och infrastruktur på ett tvärfunktionellt sätt för att uppmuntra till att jobba nätverksbaserat. Med detta angreppssätt tar man hänsyn till viktiga faktorer, såsom företagets marknadsföringsmodell, hur det engagerar sina intressenter och hur organisationen är uppbyggd. CTO:n mobiliserar resurser för att nå företagets mål på ett holistiskt sätt.

8 viktiga uppgifter för en CTO

För att en CTO ska lyckas mobilisera resurser och bygga nätverk ska han eller hon vara beredd på att direkt underlätta eller övervaka följande uppgifter. Uppgifterna har tagits fram genom intervjuer med över 1000 utövare som har antagit en nätverksbyggande inställning till förändringsarbetet.

1. Kartläggning av kundresan

Förstå vikten av kundresan med hjälp av kartläggning och analys. Så här beskriver Cynthia Stoddard, informationschef på Adobe, det: ”Man måste hela tiden se på sig själv och vara uppfinningsrik, och ställa sig frågan ’Hur kan jag stärka bandet till kunden? Hur kan jag underlätta för kunden?’”

Relaterad läsning: Innovation bevarar glöden i bolaget

2. Affärsmodellens utformning

Lär dig förstå kundernas förväntningar och vad de är villiga att betala för. Det innebär att man måste vara duktig på konkurrensbevakning och förstå hur konkurrenter som klarar sig bra gör för att skapa kundvärde.

3. Företagsarkitektur

Kartlägg företagets kontaktpunkter och nätverk – dess resurser och hur de hänger ihop med varandra. Om CTO:n har en överblick över vilka personer och team som gör vad, går det lättare att sätta ihop de nödvändiga resurserna vid behov av förändring.

Se även: 11 tips hur du skapar tillväxt i ditt företag

4. Bedömning av tillgängliga resurser

Gör en bedömning av vilka resurser som finns inom organisationen och hur lättillgängliga de är. Genom att identifiera vilka resurser som saknas kan CTO:n prioritera vilka investeringar som behöver göras.

5. Kommunikation och utbildning

Ta fram och presentera en övertygande berättelse som förmedlar varför företaget behöver förändras och anpassa den till mottagarna. Komplettera den genom att utbilda intressenter på alla nivåer i organisationen.

6. Inkubations- och optimeringsplattformar

Se till att det finns plattformar, t.ex. dataorkestrering, som gör det möjligt att optimera arbetet. Vid schweiziska industrijätten ABB Group är en viktig faktor som möjliggör förändring på ett optimerat sätt dess innovativa plattform ”ABB Ability”, som består av en serie protokoll och teknologier som fungerar ihop för ABB:s olika produkter och tjänster.

7. Intern finansiering av satsningarna

Anta rollen som intern riskkapitalist. Se till att säkra öronmärkt finansiering till aktiviteter som stimulerar till tvärfunktionella resultat. Som Frederic Herren vid SGS, en global leverantör av produkttester, syrligt uttryckte det: ”Ingen lyssnar på ett kostnadsställe. För att vara en attraktiv affärspartner måste man ha tillräckligt med pengar.”

Läs mer om: Finansiering av bolaget

8. Agila arbetssätt

Inför agila metoder för att snabba upp transformeringen. Uppmuntra till experimenterande och lärande och bygg in detta i driften och företagskulturen. ING:s CTO, Roel Louwhoff, uttrycker det så här: ”Vi kan inte genomgå denna transformering på det vanliga sättet. Vi kan inte bara gå från vattenfallsmetodik till agila metoder, utan vi måste verkligen tänka på allt. Vi måste förstå hur verksamheten fungerar, vilka utmaningar vi står inför och hur vi ska få allt detta att hänga ihop.” Om din organisation nyligen har tillsatt en CTO ska du se till att bygga upp en nära relation mellan den nya funktionen, dess avdelning och företagets ledande befattningshavare, till exempel ekonomichefen, informationschefen och den operativa chefen. Det slutgiltiga målet för en lyckad transformering är en fråga om att mobilisera på ett sätt som skapar affärsresultat på flera fronter och att göra detta kontinuerligt.

Text av Michael Wade, Professor i innovation och strategi och Ciscos styrelseordförande för Digital Business Transformation vid IMD samt Tomoko Yokoi, forskare vid IMD. Denna artikel publicerades först i The Enterprisers Project, som är ett samarbete mellan Harvard Business Review och Red Hat.