Post Thumbnail

2019-06-12

VIDEO CASE STORY: Så hittade Ernst Rosén en ”perfect match” genom digital värdegrundsbaserad rekrytering

Ernst Rosén är ett anrikt Göteborgsbaserat fastighetsbolag. Anrikt kan ibland tolkas som ”gammaldags”, men inte i det här fallet. Ernst Rosén är ett toppmodernt och nytänkande företag rotat i starka värderingar, men med ena foten in i framtiden.

För att kunna ta större och snabbare kliv in i framtiden behövde man dock hitta en person som kunde ta rodret och navigera i ofta okända vatten.

Man behövde hitta en person med blicken långt in i framtiden och med lång erfarenhet av både organisationsutveckling och digital transformation. Man behövde hitta en Chief Digital Transformation Officer. Man behövde hitta Karl Alfredsson.

 

”When two become one, som Spice Girls säger.”
– Karl Alfredsson, ny CDTO på Ernst Rosén

 

Karl och Susanne berättar om hur det var att jobba digitalt, värdegrundsbaserat och fördomsfritt genom Happyr.

 

Eftersom att organisationen är byggd på starka värderingar med stort fokus att bidra till en bättre vardag för nästa generation och att vara goda förebilder för ett socialt hållbart samhälle var det även viktigt att den nya personen är värderingsstyrd och att värderingarna dessutom matchar väl.

Allt detta sammantaget, inte en helt lätt nöt att knäcka.

 

”Tittar man på hur det traditionellt sett brukar gå till så är det ansökan, CV och personligt brev. Men man letar inte efter det som, i alla fall vi är överens om, är det viktigaste. Det vill säga, vad är det för kärnvärden den här personen står för? Då blir den här typen av rekrytering väldigt bra.”
– Karl

 

Ernst Rosén hittade nyckeln till framgång i digital värdegrundsbaserad rekrytering

Ernst Rosén hade fått höra talas om Happyr via en referens och tog kontakt. Happyrs grundare och VD Lennart Engelhardt förstod snabbt komplexiteten i uppdraget och tog sig själv an uppdraget att bena ut vilken kompetens- personlighets- och värdegrundsprofil som behövdes och bokade in en workshop med teamet på Ernst Rosén.

Workshopen blev startskottet för arbetet med att, genom digital värdegrundsbaserad rekrytering och matchning hitta en ny Chief Digital Transformation Officer.

 

”Vi hade ett möte med Lennart. Där fick vi möjlighet att välja ut det viktigaste hos den personen vi sökte, i det här fallet 11 egenskaper, som var viktiga för att man ska fungera på Ernst Rosén.”
– Susanne, HR-ansvarig

 

Platsannonsen och noga placerad synlighet viktiga framgångsfaktorer

Baserat på utfallet från workshopen formulerade Lennart en platsannons med utgångspunkt i Ernst Roséns värderingar, Why och det sammanhang som den nya medarbetaren skulle få möjlighet att verka i.

Till platsannonsen kopplades även en unik psykometrisk profil samt personlighets- och värdegrundstester. Teamet på Happyr identifierade sedan lämpliga mediekanaler och målgrupper för synlighet och sjösatte en slagkraftig, riktad kampanj.

 

”Jag blev positivt överraskad över frågornas karaktär för de handlade om saker som jag tycker är viktigt. De handlade om mina värderingar och vem jag är som person.”
– Karl

”Det kommer ju inte alls fram i ett CV.”
– Susanne

 

Resultatet lät inte vänta på sig. Inom ett par dagar hade över 20 kandidater ansökt och genomfört tester kring både personlighet och värdegrund. I Happyr får rekryteraren direkt se vilken matchning respektive har mot både den psykometiska personlighetsprofilen och mot organisationens värdegrund – och matchningen var i många fall slående.

När kampanjen avslutades efter 30 dagar hade hela 51 seniora kandidater ansökt till tjänsten, vilket var långt över förväntan.

 

”Väldigt roligt, många fler än vad vi trodde – och många bra ansökningar, verkligen!”
– Susanne

 

Karl och Susanne berättar om samarbetet med Happyr, både från kandidatens (Karls) och arbetsgivarens (Susannes) perspektiv.

 

Konsultation, urval och djupgående intervjuer

Med tanke på uppdragets komplexa natur hade Ernst Rosén tidigt bett om Happyrs hjälp med både konsultation och urval. Tack vare sin långa erfarenhet från komplexa, seniora rekryteringsprocesser kunde Lennart hjälpa Susanne kring både urval, tolkning av personlighetsprofiler och match mot både position och organisation för att vaska fram den kandidat som hade allra bäst match.

 

”Det första steget var att jag hade en intervju med Happyr. Där kände jag att jag blev väldigt starkt bekräftad, vilket gjorde att jag blev mer intresserad av jobbet. För mig personligen innebar det att rekryteringsbolaget blev en hjälp för mig att också välja Ernst Rosén.”
– Karl

 

Samtidigt kunde Lennart även coacha kandidaterna och svara på frågor kring rollen, något som ytterligare underlättade och hjälpte kandidaterna att förstå om de är rätt för rollen och organisationen.

 

“I vanliga fall står ju rekryteringsbyrån lite mer på den rekryterandes sida upplever jag. Men här upplevde jag att man nästan blev lite mer match-maker. Jag hade en liten utmaning med att jag inte riktigt förstod (Ernst Rosén) vid ett tillfälle. Då ringde jag upp Happyr och så hade vi ett bra snack om det.”
– Karl

 

Resultatet: En ”perfect match”

Resultatet, efter gediget urval och många intervjuer, blev en ”perfect match”. Karls personlighet passar utmärkt in i det befintliga teamet, hans värdegrund och värderingar matchar organisationens, och hans tidigare erfarenhet matchar mot det identifierade behovet för den nya positionen som Chief Digital Transformation Officer.

 

“Det är ju också ett väldigt tydligt signalvärde från en arbetsgivare som Ernst Rosén att säga att det här är viktigt för oss. Jag hade ju aldrig gått till en arbetsgivare som inte velat jobba utifrån ett antal värderingar och värdegrunder, det är jag intresserad av.”
– Karl

Här kan du läsa mer om hur Happyr hjälper till med värdegrundsbaserad, fördomsfri jobbmatchning.