Post Thumbnail

2019-02-26

Förbättrad kandidatöversikt för arbetsgivare

Med yttersta syfte att förbättra användarvänligheten i Happyr lanserar vi nu en ny version av kandidatöversikten för arbetsgivare. Den nya versionen har tonvikt på det visuella samt att kandidatöversikten och våra kandidaters matchade profiler blir ännu mer transparenta.

Tre förändringar som är bra att känna till:

Happyr-matchningen synliggjord

I tidigare versioner av Happyrs kandidatöversikt för arbetsgivare har den sammantagna matchnings-scoren mellan varje kandidat och våra arbetsgivare varit dold. Matchnings-scoren, som räknas ut av våra algoritmer baserat på all den data som samlas in om respektive kandidat, hjälper oss att presentera den allra bäst lämpade kandidaten, både för organisationen och den utannonserade tjänsten, för våra arbetsgivare.

I den senaste versionen av Happyrs kandidatöversikt har vi lyft fram matchnings-scoren med hjälp av vårt Happyr-hjärta. En procentsats indikerar även hur säkra vi är på kandidatens score.

Det är flera faktorer som påverkar hjärtat och procentsatsen. Vi har tagit lärdom av de tusentals rekryteringar som sker med Happyr för att förstå vilken typ av kandidat som passar in på vilken typ av organisation. Generellt sett så kan man säga att ju mer information vi har om kandidaten och om organisationen, desto högre konfidens har vi i vår matchning. Det finns dock undantag, till exempel då testresultaten för en kandidat är inkonsekventa. Det är med hjälp av vårt AI som matchning och konfidensen räknas fram.

Kultur- och värdegrundsmatchning visualiserad

I takt med att fler och fler av våra arbetsgivare väljer att aktivera vårt kultur- och värdegrundstest såg vi även ett behov av att visualisera kultur-matchningen på ett bättre sätt. Nu kan arbetsgivare även se hur väl en kandidat matchar mot organisationskulturen med hjälp av en grön status-bar.

Tydligare test-översikt

I vår nya kandidatöversikt ger vi även våra arbetsgivare en ännu tydligare översikt över vilka tester individuella kandidater har slutfört, samt möjlighet att manuellt skicka tester till individuella kandidater.

Vill du veta mer?

Kontakta oss via support@happyr.com så hjälper vi dig!