Post Thumbnail

2016-10-04

Fyra steg till en lyckad intervju

Du har skapat din annons, publicerat den och valt ut dina slutkandidater. Nu är det dags att intervjua!

De fyra steg vi kommer ta upp för att planera och genomföra dina intervjuer är:
1. Bestämma vad du letar efter
2. Skriva frågor som motsvarar dina krav
3. Genomföra strukturerade intervjuer
4. Anteckna och jämföra

Men först några rader om varför intervjun är så viktig och några vanliga fallgropar.

Varför är intervjun viktig?

Att rekrytera någon är ett stort beslut, en dålig rekrytering är dyr och innebär en stor risk för företaget, samtidigt som det också innebär ett misslyckande för den anställda. Det här är viktigt att du har med dig när du rekryterar och träffar ambitiösa, förhoppningsfulla och ivriga kandidater – det finns inga vinnare i en dålig rekrytering – bara förlorare.

En rekrytering kan misslyckas av många anledningar, vissa av dem är svåra eller till och med omöjliga att förutsäga, medan andra enklare går att förutse under intervjun om man vet vad man letar efter. Därför är det riktigt viktigt att du är strukturerad och konsekvent under intervjuarbetet för att identifiera risker, räta ut frågetecken och göra det tydligt för både dig själv och kandidaten vad som väntar när anställningsavtalet är signerat.

För att göra det på ett effektivt sätt krävs en plan för vilka frågor du ska ställa och vilken information du letar efter under intervjuerna.

Se upp för fallgroparna

Det är en hel del som behöver gås igenom på en intervju. Kunskap, erfarenhet, kompetens och personlighet behöver bedömas. Dessutom är det viktigt att alla kandidater bedöms utifrån samma kriterier och får svara på samma frågor för att hitta den person som passar bäst för jobbet. Ditt mål är att välja den bäst lämpade kandidaten, men om du inte kan jämföra kandidaterna på rätt kriterier så riskerar du att välja den som känns bäst – istället för den som är bäst.

Här är några av de vanligaste misstagen arbetsgivare gör under intervjun:

  • Litar blint på magkänslan Magkänslan kan vara hjälpsam – men bara om den används på rätt sätt, annars kan den lätt lura dig. En positiv magkänsla beror oftast på att du och kandidaten har en bra personkemi, men om du inte väger in hårda fakta så riskerar du att rekrytera en bra kompis – istället för en bra medarbetare.
  • Låter kandidaten styra intervjun Det här händer ofta om man inte har en tydlig plan för intervjun och får en bra magkänsla. Då är det lätt att samtalet glider iväg och handlar mer om gemensamma intressen. Men du rekryterar en bra medarbetare, inte någon att snacka golf eller körsång med på lunchen. Se till att inte luras av en bra snackare.
  • Saknar en plan för intervjun Utan en plan för vad du vill uppnå på intervjun så blir resultatet oförutsägbart och du kommer inte kunna jämföra kandidaternas kompetens och lämplighet för jobbet. Att inte ha en plan är som att spela tärning. Du kanske har tur – eller så har du otur. Professionella rekryterare chansar sällan – de vet av erfarenhet att deras “tur” bygger på att planera sina intervjuer i förväg.

Så här tar du kontroll över dina intervjuer

Att göra en bra intervju är inte svårt men du behöver lägga lite tid på att förbereda dig. Du har säkert mycket att stå i men det är väl investerad tid och du kan återanvända resultatet gång på gång.

Det finns mycket att säga om intervjuteknik, och många böcker har skrivits på temat, men om du följer dessa fyra tips har du kommit en bra bit på vägen:

1. Bestäm dig för vad du vill få ut av intervjun

Om du inte vet var du ska så vet du inte när du kommit fram. Det är samma sak med intervjun: hur ska du välja rätt person om du inte vet vad du letar efter? Om du har gjort en kravprofil så har du redan kommit långt. Om inte så är det hög tid nu.

2. Bestäm dina intervjufrågor i förväg

Innan du kallar in din första kandidat ska du veta vilka frågor du ska ställa och vilka svar du förväntar dig från din ideala kandidat. Utgå ifrån vad du letar efter och skriv frågor som hjälper dig att se om kandidaten motsvarar dina krav. Se till att varje fråga du ställer är relevant för jobbet, frågor som inte kan kopplas till arbetsinsatsen gör det svårare för dig att se kandidatens kompetens.

3. Ställ samma frågor till alla kandidater

Nu vet du vad du vill ha och du vet vad du ska fråga. En riktigt bra intervju är tydligt strukturerad och det innebär att alla kandidater får samma frågor och i samma ordning. Om kandidaterna får olika förutsättningar så gör du det svårare att kunna jämföra deras svar och göra rätt bedömning.

4. Anteckna, anteckna, anteckna!

Anteckna kandidaternas svar på dina frågor så att du inte glömmer bort viktig information. Det gör det också möjligt för dig att gå tillbaka till deras svar i efterhand och bedöma vad de egentligen sade. Vissa kandidater är duktigare på att få samtalet att “flyta på” – och det gör att du riskerar att fokusera mer på hur de pratar än vad de faktiskt säger. Dessutom blir det mycket enklare för dig att jämföra kandidaternas svar i lugn och ro innan du tar ditt beslut.

Intervjua med Happyr

Om du använder Happyr för din rekrytering så har vi redan gjort det här jobbet åt dig. Du får en intervjuguide med färdiga frågor som hjälper dig genom hela intervjun. Du kan välja att använda den som den är eller komplettera med egna frågor. Dessutom så får du fördjupningsfrågor om kandidatens personlighet, attityd och motivation så att du inte missar något.

En bild


Checklista

Intervjuteknik är en konst i sig, men du kan med några enkla steg maximera dina resultat:

  • Bestäm dig för vad du vill uppnå med dina intervjuer. Vad är det du vill kunna “checka av” när intervjun är klar?
  • Våga utmana dig själv och dina föreställningar om hur en intervju ska göras. Läs igenom listan på fallgropar ovan och fundera på vad du kan göra för att undvika dem.
  • Bestäm i förväg vilka frågor du vill ställa och i vilken ordning du vill ställa dem.
  • Se till att anteckna under intervjun och jämför kandidaternas svar efter intervjuerna för att bestämma vilka som går vidare till nästa steg.