Post Thumbnail

2017-10-26

Företagsanvändare

När man får en ny medarbetare ska det vara lätt att lägga in de i alla system.

Under ändra inställningar finns många alternativ och ibland kan det vara svårt att veta vad alla funktioner gör. Nu har vi tagit fram en guide för varje funktion.

Alternativet användare.

Att lägga till en ny användare är enkelt. Skriv in hens e-postadress så skickas ett automatiskt mail till personen, samtidigt skapas ett konto på Happyr automatiskt.

När personen är inlagd är den först en rekryterare utan någon arbetsplats. Det betyder att personen inte har tillgång till att ändra något på företagssidan eller kan ta hand om någon rekrytering än. För att personen ska kunna rekrytera måste personen bli tilldelad en arbetsplats.

Under roll finns det 2 olika alternativ som är rekryterare och systemadministratör.

Rekryterare ger behörighet till de arbetsplatser som personen är till delad. Som rekryterare kan inte ändra något i mallar till jobbannonser, företagssidan eller inställningar. De som går att göra är att lägga upp jobbannonser från mallar och alla funktioner till en rekrytering.

Systemadministratör ger full behörighet till allt på företaget som finns på Happyr. Vilket vi på Happyr rekommenderar att bara chefer och HR-chefer är.

Om du har övriga frågor kontakta gärna oss på support@happyr.com