Post Thumbnail

2017-10-26

Arbetsplatser

När man ska skapa en ny arbetsplats är det lätt med Happyr.

Under ändra inställningar finns många alternativ och ibland kan det vara svårt att veta vad alla funktioner gör. Nu har vi tagit fram en guide för varje funktion.

När man skapar en ny butik, restaurang eller kontor är det jobbigt nog med allt som händer runt det. Därför har Happyr gjort det så enkelt som möjligt att lägga den nya arbetsplatsen i systemet.


När man lägger till en ny arbetsplats behövs det endast ett namn till exempel “Stockholmskontoret” och en adress till exempel Tegnergatan 23. Vi använder oss av Google maps som automatiskt tar postkoden och all annan information runt platsen.

Observera det går att lägga till en arbetsplats utan en verklig adress men rutan får inte vara tom. Detta är bra om arbetsplatsen byggs där det ännu inte finns en adress. Vi rekommenderar då att att man tar staden eller området så att kandidater kan se i vilken stad jobbet ligger.

När arbetsplatsen nu finns inlagd går det lätt att göra ändringar på den som vilka användare som ska ha tillgång till den och vilka jobbmallar som kan användas.

Systemadministratörer har alltid tillgång till alla arbetsplatsen medan rekryterare måste bli tilldelade platsen. Mallar måste också tilldelas på platsen för att de ska kunna användas.

Observera att om man råkar lägga till fel person eller fel mall är det lätt att ta bort genom det blå krysset.

Om du har övriga frågor kontakta gärna oss på support@happyr.com