Post Thumbnail

2019-08-12

Säkerhetsexperten svarar på frågor om bakgrundskontroller

Att bakgrundskontrollera slutkandidater är vanligt förekommande när man rekryterar. Men vad ska man tänka på när man beställer en bakgrundskontroll?

Vi ställde några  frågor till säkerhetsexpert Pierre Gudmundson från vår samarbetspartner Scandinavian Recruitment Intelligence (SRI) som är experter på just bakgrundskontroller, säkerhetsfrågor inom HR och digital referenstagning av kandidater.

Pierre Gudmundson om Bakgrundskontroller

Hallå Pierre!

Tack för att du hjälper oss att bringa lite klarhet i det här med bakgrundskontroller.

Till att börja med: Vad är en bra bakgrundskontroll enligt dig? Det verkar finnas lite olika definitioner ute på marknaden.

– Det stämmer bra, det finns olika definitioner och framför allt olika nivå på leveranser när det gäller bakgrundskontroller, så det gäller att välja leverantör med omsorg. Jag kan börja med att besvara frågan med vad jag tycker att en bakgrundskontroll inte är. Ett eller ett antal registerutdrag, är ingen bakgrundskontroll. Det kallar vi på SRI för Screen.

Vad bör man få för underlag när man beställer en bakgrundskontroll?

– En bra bakgrundskontroll bör inkludera så pass mycket information så att mottagaren, arbetsgivaren eller rekryteraren, kan skapa sig en tydlig helhetsbild om kandidaten i fråga. För att uppnå detta behöver man analysera en mängd datapunkter – allt från personalia, ekonomi, bolagsengagemang, så kallad ”Cyber-vetting” med mera. Bara för att sätta detta i perspektiv: På SRI analyserar vi närmare tusen datapunkter i våra bakgrundskontroller, så det är mycket data som ska tolkas och analyseras.

– Leverantören bör även hjälpa till med en grundlig analys av data som samlats in, hjälpa till med att dra sakliga slutsatser, samt hjälpa till med att relatera informationen till den aktuella tjänsten som ska tillsättas. Annars blir det väldigt svårt för en oinvigd rekryterare eller chef att använda informationen på ett objektivt och rättvist sätt i rekryteringsprocessen. Det skulle kunna resultera i att kandidaten blir bedömd och ”dömd” på helt felaktiga grunder. Kanske till och med på grund av den rekryterande arbetsgivarens egna fördomar.

– Jag har själv beställt många bakgrundskontroller genom åren och tyckte ofta att det underlag jag fick från mina leverantörer var bristfälligt. Det saknades ofta analys och bearbetning och det var mestadels obearbetad data som återgavs. Det var faktiskt därför som jag startade SRI. Målsättningen blev helt enkelt att lansera något nytt och något bättre. Bakgrundskontroll 2.0, kan man säga.

Det är väldigt personligt med bakgrundskontroller. Hur skyddas kandidatens integritet?

– Det skiljer sig mellan leverantörer och är absolut en viktig fråga att ställa när det är dags att välja sin leverantör. På SRI har vi utvecklat en helt GDPR-säker, krypterad miljö som bland annat innebär att kandidaten själv är delaktig i hela processen och får ge sitt samtycke med BankID innan bakgrundskontrollen inleds. Kandidaten får även se och godkänna underlaget som sammanställts innan det skickas till arbetsgivaren.

– Det är helt sant att det är mycket känslig information som hanteras och av respekt för kandidatens integritet så väljer vi att inte heller delge alla detaljer om kandidatens historik. Vi har istället utvecklat vad vi kallar för ett RISC-värde, en bedömningsskala som även ger arbetsgivaren ett tryggt och objektivt verktyg för att jämföra olika kandidatprofiler.

Tack Pierre!

 

Visst vet du att du som Happyr-användare kan beställa bakgrundskontroller från SRI direkt i Happyr när du hanterar dina kandidater?

Vill du veta mer eller få hjälp?

Kontakta vår support via support@happyr.com.