Post Thumbnail

2019-11-15

SAS Institute och Happyr i nytt internationellt samarbete kring AI- baserad jobbmatchningsteknologi

Happyr har framgångsrikt sedan 2012 utvecklat en jobbmatchningsteknologi som effektivt, fördomsfritt och med hög precision matchar individer och arbetsgivare med varandra, utifrån hur de passar ihop baserat på värdegrund och kultur, personliga egenskaper, drivkrafter, motivation, attitydersamt formell och informell kompetens.

”Vi har identifierat utmaningarna när rekryteringar inte lyckas. Oftast handlar det om att arbetsgivaren har ett för ensidigt perspektiv. De ser för det mesta enbart på vad kandidaterna ska kunna och hur de ska vara som person och sällan på hur de själva är som organisation och hur de synliggör detta för de sökande, helt enkelt en dålig grund för matchning” säger Lennart Engelhardt, VD Happyr.

Nu tar Happyr och SAS Institute ett gemensamt strategiskt grepp och inleder ett spännande samarbete kring utveckling av Happyrs jobbmatchningsteknologi tillsammans med SAS Institutes långa erfarenhet och stora kunskap inom AI och Maskininlärning.

”Vi på Happyr har under en längre tid i vår jobbmatchningsteknologi använt oss av AI och Maskininlärning, där vi har samlat stor erfarenhet och kunskap. Med SAS Institutes kraftfulla analysmodeller och genom att göra jobbmatchningsteknologin tillgänglig för alla digitala verktyg somarbetar med rekrytering och jobbmatchning, ser vi på Happyr att vi tillsammans med hela branschen påallvar kan skapa lösningar för de utmaningar som finns på arbetsmarknaden både i Sverige ochinternationellt. Genom den utvecklade jobbmatchningsteknologin kommer vi att få fler individer somtrivs på jobbet och nöjdare arbetsgivare”, säger Lennart Engelhardt, VD Happyr.

”Happyr tillför imponerande kunskap och erfarenhet till jobbmatchningsteknologin, vars tjänster är av intresse för alla branscher. I samarbete med SAS kommer Happyr att ha en stark plattform, idagoch i framtiden, för att skala och anpassa sina unika algoritmer och lösningar till hela världensmarknader. Happyrs lösning på SAS Viya kommer ha stor betydelse för kandidater och organisationerför att göra effektiva jobbmatchningar”, säger Einar Halvorsen, Director Alliances & Channel NordicRegion at SAS.

För mer information, vänligen kontakta:
Lennart Engelhardt, VD och grundare, Happyr AB
lennart@happyr.com
Einar Halvorsen, Director of Alliances & Channel Nordic Region at SAS.
einar.halvorsen@sas.com