Seminarium - Har ni en vinnande kultur?

Lennart Engelhardt | | Seminarie | Dela på:

Välkommen till en frukost och workshop på temat Rätt kultur, rätt rekrytering, rätt träning, moderna framgångsfaktorer för dig!

En bra kultur på företaget kan vara skillnaden på succé eller katastrof. Rätt kultur skapar ett engagemang som driver företaget framåt och som skapar förutsättningar till lönsamhet. Idag finns det forskning och mätningar som tydligt visar på sambandet på detta. Kulturen som driver lönsamheten.

Hur skapar man rätt kultur och går det att ändra kulturen? Hur vet vi vilken kultur vi har och hur skall vi tänka när vi rekryterar för att säkerställa kulturen?
Idag finns det spännande och moderna metoder för att säkerställa rätt kultur. Både för att definiera kulturen på företaget, för modern rekrytering, för träning och utbildning, men också för belöning av medarbetare. Dessutom så kan detta arbete få spännande och utmanande konsekvenser för din affärsplan – det påverkar faktiskt hela affären.

Olle Lundström, Great Wide Open, kommer till oss och berättar hur det hänger det ihop; kultur – rekrytering - utbildning och belöning. Vi får en inblick i modernt arbete kring kulturfrågor, hur ser processen ut och vad skall man göra för att lyckas?

Olle Lundström har arbetat med människor i hela sitt live, stor erfarenhet från möten, kulturarbete och ledarskap inom framför allt underhållningsindustrin (Live Nation) och utbildningsbranschen (SJ Service Academy).

Great Wide Open AB och Happyr AB samarbetar i arbetet med att säkerställa lönsamhet för kunderna genom kultur, rekrytering, utbildning och träning.

Tid och anmälan

Seminariumet är den 26 April 2017, kl 08:00 - 09:30. Anmäl dig och dina kollegor till lennart@happyr.com.

Lennart Engelhardt

Dela på